Folosim cele mai noi și performante programe, iar durata de elaborare a unui proiect este în strânsă legătură cu performanța acestora.

În domeniul consultanţei, compania noastră a facilitat accesarea fondurilor puse la dispoziţia autorităţilor publice şi întreprinzătorilor privaţi de Instituţiile Financiare Internaţionale – Uniunea Europeană (prin fondurile PHARE, ISPA, Fondurile Structurale), Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială prin elaborarea de proiecte şi cereri de finanţare conform instituţiilor sus-menţionate.

SPECIALIST Consulting vine în întâmpinarea atât a autorităţilor publice, cât şi firmelor private.

Întocmire Studii

 • Studii topografice

 • Studii geotehnice

 • Studii de mediu

 • Studii de trafic

Servicii de Proiectare

 • Master Plan

 • Studiu de prefezabilitate

 • Studiu de fezabilitate

 • Proiect tehnic

 • Detalii de execuție

 • Proiect pentru autorizația de construire

 • Asistență tehnică în timpul execuției

Consultanță în Management

 • Analiză economico-financiară

 • Analiză instituțională

 • Cerere de finanțare

 • Plan de marketing

 • Plan de afaceri

Supervizarea lucrărilor de execuție

Supervizare șantier de lucru

Printre domeniile de consultanță și dirigenție se numără : instalații și rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, utilități, construcții civile, industriale și agricole, drumuri și poduri.

SPECIALIST Consulting intervine competent şi în urmatoarele domenii: întocmirea expresiilor de interes şi a ofertelor pentru licitaţiiasistenţă tehnică şi management de proiect pentru implementarea investiţiilor,  asistenţă şi monitorizare post-implementare.

În domeniul proiectăriiSPECIALIST Consulting ofera servicii referitoare la:

 • Consultanță și dirigenție de șantier pentru instalații și rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, utilități, construcții civile, industriale și agricole, drumuri și poduri

 • Studii de fezabilitate

 • Design Briefs

 • Proiecte Tehnice și Caiete de sarcini

 • Analize Financiare

 • Detalii de execuție

 • Master Plans

 • Studii de impact asupra mediului