Servicii de proiectare și consultanță

Faza de proiectare: SF/DALI
Valoarea lucrărilor de execuție: S9.600.000 euro
Beneficiar final: Municipiul Sighișoara
Reabilitare termică, Modernizare, Extindere și Mansardare pentru Gimnaziul de Stat Aurel Mosora
Reabilitare termică și modernizarea Școlii „Dealul Viilor”
Reabilitarea termică și modernizarea Grupului Școlar Industrie Ușoară
Reabilitarea termică și modernizarea Colegiului Național „Mircea Eliade” –monument istoric
Reabilitarea termică și modernizarea Gimnaziul de Stat „Miron Neagu” – monument istoric
Reabilitare termică, modernizare, extindere cu centrală termică pentru Gimnaziul de Stat „Nicolae Iorga”
Mansardarea, modernizarea si izolarea termică a Gimnaziului de Stat „Octavian Goga”
Reabilitarea termică și modernizarea Școlii nr. 1 „Radu Popa”
Reabilitarea termică și modernizarea Școlii primare „Rora”
Reabilitare termică, modernizare și mansardare pentru Gimanziul de Stat „Victor Jinga”
Reabilitare termică, modernizare, extindere cu centrală termică și mansardare pentru Gimanziul de Stat „Zaharia Boiu”

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Dosar de depunere cerere de finanțare
Cerere de finanțare
Analiza cost-beneficiu
Obținere avize și acorduri
Instalații
Structură de rezistență
Arhitectură
Audit energetic