Servicii de proiectare și consultanță

Obiective: Reabilitare termică, modernizare, reparații, consolidare și extindere Școala Generală cu Clasele I-VIII Nr. 1 și Școala Generală cu Clasele I-VIII Nr. 3
Faza de proiectare: SF/DALI
Beneficiarul investiției: Primăria Orașului Corabia

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Dosar de depunere cerere de finanțare
Cerere de finanțare
Analiza cost-beneficiu
Obținere avize și acorduri
Instalații
Structură de rezistență
Arhitectură
Audit energetic