Unități de învățământ în Comuna Tufeni

Servicii de proiectare și consultanță

Obiective: Reabilitare, consilidare, extindere, modernizare pentru Școala Generală cu Clasele I-VIII Stoborăști, Școala de arte și meserii – Tufeni
Faza de proiectare: SF/DALI
Beneficiarul investiției: Primăria Comunei Tufeni

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Dosar de depunere cerere de finanțare
Cerere de finanțare
Analiza cost-beneficiu
Obținere avize si acorduri
Instalații
Structură de rezistență
Arhitectură
Audit energetic