Ce vei face?

 • Vei analiza documentația de atribuire în vederea informării conducerii asupra oportunității participării la licitație și solicitării de clarificări (dacă este cazul);
 • Vei întocmi cereri de ofertă pentru materiale, cereri de oferte de la subcontractori;
 • Vei analiza și selecta ofertele primite;
 • Vei calcula ofertele cu ajutorul programelor specializate pentru calculul real al lucrărilor în funcție de tehnologia de execuție propusă;
 • Vei întocmi oferta tehnică și/sau financiară;
 • Vei răspunde la solicitările de clarificări din partea comisiilor de evaluare.

Așteptăm CV-ul tău dacă te încadrezi în criteriile de mai jos:

 • Studii superioare construcții (avantaj specializare CFDP sau CCIA);
 • Cunoașterea legislației în domeniul construcțiilor;
 • Cunoașterea tehnologiei de execuției a lucrărilor de drum și construcții civile;
 • Cerințe cunoaștere softuri: MS Office, MS Project (constituie avantaj), Outlook, Windev (sau alt soft de devize);
 • Experiență în întocmirea propunerii tehnico-financiară și grafice de execuție în vederea participării la licitațiile de lucrări de drum și construcții civile; licitații proiectare și asistență tehnică.

Unde aplici:

Trimite-ne CV-ul tău la adresa: hr@specialistconsulting.ro