Autostrada Comarnic – Brașov

Licitația pentru loturile din autostrada Comarnic – Brașov, care traversează județul Brașov, au fost publicate anul trecut. La peste un an de la lansarea licitației, a fost anunțat și câștigătorul pentru lotul Râșnov – Cristian, denumit în procedura de licitație Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 şi Drum de Legătură. Lucrările de pe acest tronson au o valoare estimată de aproape 150 de milioane de lei, fără TVA. Asocierea desemnată câştigătoare, Alpenside – Specialist Consulting din București, a oferit un preţ de 118 milioane de lei, fără TVA.

„În data de 25.11.2016 au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii către ofertanţii care au depus oferte pentru Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 şi Drum de Legătura. Oferta desemnată câştigătoare este cea depusă de Asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L. – SC SPECIALIST CONSULTING S.R.L., corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire, având preţul 118.019.701,80 lei fără TVA, valoare ce include şi procentul de 5% (diverse şi neprevăzute) în valoare de 5.506.129,19 lei fără TVA.

În prezent procedura de licitație deschisă se află în perioada de depunere a unor Eventuale Notificări prealabile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.”,  se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), publicat în decembrie, anul trecut, pe forumul de infrastructură PeUndeMerg.ro

Mai multe detalii aici.