Dorim să devenim reperul unei administrații bulice moderne, flexibile și eficiente, centrate pe cetățean, ca ultim beneficiar al eforturilor noastre!

Consiliul Județean Tulcea are misiunea de a coordona activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean care să asigure:

  • Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor;

  • Dezvoltarea economico-socială a județului;

  • Protejarea și refacerea mediului;

  • Gestionarea și valorizarea patrimoniului județean.

Valorile care ne definesc sunt respectarea legii, responsabilitatea față de cetățean și comunitățile locale, transparența actului decizional, profesionalism și etică, eficiență și calitate în activitățile desfășurate, orientare către beneficiarul actului administrativ și orientare spre rezultate.

Proiecte