Servicii de proiectare

Faza de proiectare: Revizuirea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie
Valoarea lucrarilor de executie: 52.000.000 euro
Beneficiar final: CNADNR

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Lucrări de drum, parcaje Lucrări de colectare și evacuare a apelor
Amenajări intersecții Lucrări de siguranță a circulației
Podețe Principalele cantități de lucrări

Galerie: