Servicii de proiectare:

Faza de proiectare: SF, PT, DE, Asistență Tehnică la execuție
Finanțate POR 2007-2012, DMI 3.1
Valoarea lucrărilor de execuție 1.861.000 euro
Beneficiar final: Consiliul Local Orăștie

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Instalații de stingere a incendiului
Alimentare cu apă și canalizare
Instalații electrice interioare și exterioare
Revizuire Cerere de finanțare
Structură de rezistență
Arhitectură
Principalele cantități de lucrări
Audit energetic