Servicii de proiectare și consultanță

Faza de proiectare: SF/DALI
Finanțate POR 2007-2012, DMI 3.1
Beneficiar final: Municipiul Sighișoara

Proiect în cadrul căruia s-au întocmit următoarele:

Dosar de depunere cerere de finanțare
Revizuire Cerere de finanțare
Analiza cost-beneficiu
Obținere avize și acorduri
Instalații
Structură de rezistență
Arhitectură
Audit energetic