Tel:  +40 212221121 Mail: office@specialistconsulting.ro

Servicii

In anul 2006, am reuşit cu succes să pătrundem pe piaţa de servicii, de consultanţă şi de proiectare să putem afirma că 2008 a reprezentat un an al provocărilor asumate de către echipa SPECIALIST. O dată cu experienţa acumulată în derularea de proiecte şi dezvoltarea unor parteneriate strategice contribuţia noastră a devenit semnificativă în sectorul serviciilor de consultanţă şi proiectare.

SPECIALIST Consulting vine în întâmpinarea atât a autorităţilor publice, cât şi firmelor private.

In domeniul consultanţei, compania noastră a facilitat accesarea fondurilor puse la dispoziţia autorităţilor publice şi întreprinzătorilor privaţi de Instituţiile Financiare Internaţionale – Uniunea Europeana (prin fondurile PHARE, ISPA, Fondurile Structurale), Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială prin elaborarea de proiecte şi cereri de finanţare conform  instituţiilor sus-menţionate.Diagrama oficialaPrintre domeniile de consultanta si dirigentie se numara : instalatii si retele electrice de joasa, medie si inalta tensiune, utilitati, constructii civile, industriale si agricole, drumuri si poduri.

SPECIALIST Consulting intervine competent şi în urmatoarele domenii: întocmirea expresiilor de interes şi a ofertelor pentru licitaţii, asistenţă tehnică şi management de proiect pentru implementarea investiţiilor,  asistenţă şi monitorizare post-implementare.

In domeniul proiectării, SPECIALIST Consulting ofera servicii referitoare la:

  • Consultanta si dirigentie de santier pentru instalatii si retele electrice de joasa, medie si inalta tensiune, utilitati, constructii civile, industriale si agricole, drumuri si poduri
  • Studii de fezabilitate
  • Design Briefs
  • Proiecte Tehnice şi Caiete de sarcini
  • Analize Financiare
  • Detalii de execuţie
  • Master Plans
  • Studii de impact asupra mediului

De asemenea, SPECIALIST Consulting poate interveni cu succes în domeniul cuprinzator al supervizării lucrărilor de execuţie şi punerii in funcţiune a obiectivelor de investiţii.

Punem la dispozitia actualilor si potentialilor clienti intreaga noastra experienta acumulata pe parcursul derularii tuturor proiectelor. Proiecte pe care le puteti vizualiza la sectiunea de Portofoliu.

Gama variata de proiecte implementate si in curs de implementare in domeniul consultantei si serviciilor de prestare a dirigentiei de santier, au evidentiat atu-urile companiei printre care se numara: un colectiv format din specialisti cu o vasta experienta; un sistem eficient al monitorizarii proiectelor pe parcursul derularii tuturor etapelor de realizare, precum si in cadrul urmaririi comportarii in exploatare; asistenta in stabilirea solutiilor tehnice optime;  respectarea in detaliu a proiectelor si tehnologiilor de executie si aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ optim.