Tel:  +40 212221121 Mail: office@specialistconsulting.ro

Consiliul Judetean Tulcea


consiliul judetean tulcea Dorim sa devenim reperul unei administratii publice moderne, flexibile si eficiente, centrate pe cetatean, ca ultim beneficiar al eforturilor noastre!

Consiliul Judetean Tulcea are misiunea de a coordona activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean care sa asigure:
• imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor;
• dezvoltarea economico-sociala a judetului;
• protejarea si refacerea mediului;
• gestionarea si valorizarea patrimoniului judetean.

Valorile care ne definesc sunt respectarea legii, responsabilitatea fata de cetatean si comunitatile locale, transparenta actului decizional, profesionalism si etica, eficienta si calitate in activitatile desfasurate, orientare catre beneficiarul actului administrativ si orientare spre rezultate.

 

 


siglatemporara pt portofolii

MODERNIZARE,
REABILITARE
Drum Judetean 229


siglatemporara pt portofoliiMODERNIZARE,
REABILITARE
Drum Judetean 222G


siglatemporara pt portofoliiMODERNIZARE,
REABILITARE
Drum Judetean 223A


siglatemporara pt portofoliiMODERNIZARE,
REABILITARE

Drum Judetean 222A


siglatemporara pt portofoliiMODERNIZARE,
REABILITARE

Drum Judetean 222B